Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Η εφασφάλιση

…εις το να κρατήσωμεν την προκειμένην ελπίδα την οποίαν έχομεν, ως άγκυραν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν, και εισερχομένην εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος…
Εβραίους ς’ 18–20
Η εφασφάλιση
Ζούσε στο εξωτερικό. Ήταν νέα γυναίκα, με μικρά παιδιά, όταν διαγνώσθηκε καρκίνος του μαστού. Έκανε όλα όσα έπρεπε, χειρουργήθηκε, και μετά πήγε σ’ έναν καλό ογκολόγο. «Σας παρακαλώ, γιατρέ», του είπε, «θέλω να κάνω ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστώ!» Ο γιατρός αυτός ήταν πολύ μακριά από το σπίτι της, είχε οδηγήσει πολλά χιλιόμετρα για να πάει. «Πείτε μου σας παρακαλώ», είπε ο γιατρός. «Ερχόμενη εδώ με το αυτοκίνητό σας, πόσες φορές πατήσατε φρένο; Πόσοι σας προσπέρασαν και πόσους προσπεράσατε; Πόσο εξασφαλισμένη ήσαστε κάνοντας κάτι τέτοιο; Η θεραπεία πάντως, που θα κάνετε για την περίπτωσή σας, θα σας εξασφαλίσει καλύτερα απ’αυτό.
Όλοι θέλουν εξασφάλιση, σιγουριά, σταθερότητα. Μα πού να βρεθεί; Όλα είναι τόσο αβέβαια και ρευστά. Από την υγεία έως τα οικονομικά. Και συχνά από κει που δεν το
περιμένεις, κινδυνεύεις περισσότερο. Η κοπέλα της ιστορίας μας κατάλαβε ότι δεν μπορούσε κανείς να της εξασφαλίσει σιγουριά για τη ζωή της, περισσότερο απ’ ό,τι οι
καθημερινές συνθήκες το επιτρέπουν. Η καλύτερη εξασφάλιση είναι να τακτοποιήσουμε το θέμα της αιωνιότητας. Όσο και αν κρατήσει αυτή η ζωή, με όση υγεία και με όση
οικονομική άνεση κι αν έχουμε, κάποτε τελειώνει, σύντομα μάλιστα. Και ακολουθεί μια απέραντη αιωνιότητα. Αυτή, πού θα την περάσουμε; Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι
κάτι το αμετάκλητο. Κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα. Τώρα επιλέγουμε το πού θα περάσουμε την αιωνιότητα. Χωρίς τον Χριστό, η κατάληξη είναι
τραγική, στην αιώνια απώλεια. Με τον Χριστό Σωτήρα και Κύριό μας, μας περιμένει ο Ουρανός, η αιώνια δόξα!
Κύριέ μου, με έφερες από το σκοτάδι στο φως και από το θάνατο στη ζωή, τι καλύτερη εξασφάλιση μπορώ να θέλω! Κράτησέ με κοντά Σου, στο θέλημά Σου, στην υπακοή του αγίου Λόγου Σου, κάθε μέρα!
1 σχόλιο: