Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Προσφορά με αγάπη!

«Κατά πάντα υπέδειξα εις εσάς, ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθήτε τους ασθενείς, και να ενθυμήσθε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι Αυτός είπε, Μακάριον είναι να δίδη τις μάλλον παρά να λαμβάνη» (Πράξ. κ’ 35)

Η εντολή αυτή του Κυρίου Ιησού μας θυμίζει την μοναδική χειρονομία του Θεού για τον κόσμο.  Ο Θεός, έδωσε τον υιό Του τον μονογενή, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή (Ιωάνν. γ’ 16).  Κίνητρό της ήταν μόνο η αγάπη.  Και οι δικές μας προσφορές στο έργο του Θεού και στις ανάγκες των συνανθρώπων μας θα πρέπει να έχουν μοναδικό κίνητρο την αγάπη.  Όχι την ανταπόδοση, την επίδειξη ή το «ευχαριστώ».

Η προσφορά με αγάπη, είναι ευλογία γι’ αυτόν που την κάνει.

Η προσφορά με αγάπη, έχει ευλογημένα αποτελέσματα και σ’ αυτόν που τη δέχεται.

Η προσφορά με αγάπη, ευαρεστεί τον Θεό.

Η προσφορά με αγάπη, έχει αιώνια ανταπόδοση.

Γι’ αυτό, η προτροπή-πλαίσιο του Λόγου του Θεού προς εμάς είναι:  «Όλα τα έργα σας ας γίνονται με αγάπη» (Α’ Κορ. ις’ 14).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου