Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Δικαίωση!
«……έτυπτε εις το στήθος αυτού, λέγων, ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ» (Λουκ. ιη’ 13)

Πόση ομορφιά στην ταπείνωση του τελώνη!  Μοιάζει με την πλούσια βλάστηση των κοιλάδων σε αντίθεση με την επηρμένη κορυφή της καύχησης του Φαρισαίου που επιδεικνύει στον Θεό τη θρησκευτικότητα και τα καλά του έργα πιστεύοντας ότι αξίζει τον έπαινό Του.  Ο τελώνης όμως με συντριβή καρδιάς ομολογεί την ηθική αναξιότητά του και ζητάει το έλεος του Θεού.  Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι αυτός δικαιώθηκε και όχι ο Φαρισαίος (εδ. 14). 

Φίλε μας, όταν ο Θεός λέει ότι η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ρούχο (Ησαΐας ξδ’ 6), αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι δίκαιος και παντογνώστης.  Τα άγια μάτια Του αξιολόγησαν και τοποθέτησαν τον άνθρωπο, εμένα και εσένα, στη θέση που μας αξίζει.  Στο σταυρό.  Τη θέση όμως αυτή την πήρε από αγάπη ο Χριστός.  Πλήρωσε Αυτός το ηθικό μας χρέος.  Αν εμείς αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας και με πίστη δεχτούμε τη σωτηρία που δωρεάν μας προσφέρει, δικαιωνόμαστε στα μάτια του Θεού σαν τον τελώνη.  Αυτό είναι το θαυμαστό έργο της σωτηρίας μας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου