Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Αγάπη!










«Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και Εγώ ηγάπησα εσάς» (Ιωάνν. ιε’ 9)

Στάθηκα με δέος μπροστά στο εδάφιο του σημερινού φύλλου του Ημερολογίου.

Αλήθεια, σκεφτήκαμε ποτέ το μυστήριο της άγιας σχέσης του Πατέρα Θεού και του Υιού Του του Ιησού Χριστού;  Επανειλημμένα αναφέρεται στα Ευαγγέλια ότι ο Πατέρας από τον Ουρανό διαβεβαίωνε ότι:  «Αυτός είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός στον Οποίο ευαρεστήθηκα» (Ματθ. ιζ’ 5, Μάρκ. α’ 11). Με τέτοια άγια αγάπη ο Χριστός αγάπησε εμένα, τον αμαρτωλό και εχθρό του Θεού εξαιτίας της ζωής και της συμπεριφοράς μου.  Και όχι μόνο με αγάπησε, αλλά ανέλαβε Αυτός, ο άγιος και δίκαιος, το βάρος του χρέους μου απέναντι στη θεία δικαιοσύνη (Α’ Πέτρ. β’ 24, γ’ 18).  Πέθανε Αυτός στη θέση μου για τις αμαρτίες μου, και με συμφιλίωσε με τον Πατέρα, με έκανε παιδί Του και κληρονόμο της βασιλείας Του.  Ο απόστολος Παύλος επιθυμεί να γνωρίσει σε όλες τις διαστάσεις της αυτή την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση (Εφες. γ’ 18). 

Φίλε μας, με τέτοια αγάπη ο Χριστός αγάπησε και σένα!





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου