Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Λογαριασμός!
«Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν Αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα.  αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές» (Β’ Πέτρ. γ’ 9)

Έρχεται το εκκαθαριστικό της εφορίας και σπεύδουμε να το πληρώσουμε έγκαιρα ή, να διαπραγματευτούμε τον τρόπο πληρωμής, αλλά δεν το αμελούμε για να μην έχουμε συνέπειες.  Εκεί όμως που είμαστε αμελείς και λέμε:  «Δε βαριέσαι, έχω καιρό αργότερα», είναι ο πνευματικός λογαριασμός που έχουμε με τον Θεό.  Σε μια παραβολή Του ο Ιησούς είπε ότι ένας άρχοντας πριν φύγει, εμπιστεύτηκε στους δούλους του την περιουσία του για να εργαστούν σ’ αυτή ώσπου να επιστρέψει.  «Μετά από καιρό έρχεται ο Κύριος εκείνων των δούλων και κάνει λογαριασμό μαζί τους» (Ματθ. κε’ 19).  Ναι, ο Κύριος έρχεται και έχει να κάνει κάποιο λογαριασμό μαζί σου.  Δεν ξέχασε, δεν αργοπορεί, αλλά μακροθυμεί.  Σου δίνει καιρό να μετανοήσεις και να σωθείς.  Το χρέος σου το πλήρωσε με το αίμα Του. 

Φρόντισε λοιπόν να δεχτείς το δώρο Του και να τακτοποιήσεις τους λογαριασμούς σου με τον ερχόμενο Κύριο έγκαιρα, ώστε να αποφύγεις την κρίση Του!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου